Als je thuis of op je werk achter je computer zit, maar tegenwoordig ook onderweg bent met je moderne telefoon of tablet-pc, en je wilt even iets opzoeken op internet heb je in alle gevallen te maken met een proxy server. De vertaling van proxy naar het Nederlands kan het beste omschreven worden als: gevolmachtigde. En dat is wat de proxy server voor je doet: als jouw gevolmachtigde optreden. Hier is niets wettelijks mee bedoelt, maar het heeft te maken met de manier waarop computers met elkaar “praten”. Een ‘server’ is niets anders dan een computer die in dienst staat van een netwerk van computers. Om die reden worden persoonlijke computers vaak een PC (Personal Computer) genoemd en ‘Servers’ vind je vaak op je werk en vormen de schakel tussen de computers op het interne netwerk onderling of naar het Internet.

Werking proxy serverproxy server

Laten we bij het begin beginnen: Jij vult een opdracht in in je computer. Dat kan een websiteadres zijn wat met www begint (tegenwoordig mag trouwens de www weggelaten worden, maar het principe is het zelfde) of je geeft een zoekopdracht in een zoekmachine in (bijvoorbeeld in Google). Deze opdracht wordt verstuurd naar een computer vlak bij je (meestal via of van de internet service provider) die een lijst van allerhande websites bevat en stuurt je verzoek door naar de website die je wilt. Deze ‘tussencomputer’ fungeert nu als proxy server, en handelt je verzoek af ‘in jouw naam’. De Computer aan de andere kant van de wereld waar de informatie staat die jij op je scherm wilt hebben kan dan reageren en de gevraagde informatie terug sturen. Dit gebeurt dan ook weer via dezelfde of een andere proxy server, maar vaak zijn er zelfs meerdere proxy servers bij betrokken. Dit soort proxy servers worden ook vaak een ‘gateway’ genoemd.

Soorten proxy servers

Proxy servers zijn er in verschillende soorten, maar hebben als groot voordeel dat ze precies weten hoe een verzoek moet worden afgehandeld. Vaak worden er zelfs bepaalde beperkingen ingesteld zoals het weren van websites die schadelijke en / of starfbare content bevatten. Door het weren van dit soort websites kunnen deze in bepaalde landen niet worden weergegeven op de schermen van de gebruikers. Ook een hele serie andere beveiligingen kunnen zijn aangebracht in een proxy server zoals het versleuteld versturen van informatie zoals e-mails, creditcard gegevens en dergelijke. Meer informatie over de verschillende proxy servers en wat deze precies doen vind je op deze website.