We hebben op deze website al een aantal proxy servers besproken. Open Proxy servers zijn de meest voorkomende maar ook die komen in verschillende vormen voor. We bekijken er even een paar.

Transparante Open Proxy servers

De meest simpele vorm van een proxy server is eigenlijk gewoon een doorgeefluik van gegevens. Dat hier weinig of nauwelijks beveiliging aan is toegevoegd moge duidelijk zijn. In elk verzoek en antwoord wat deze Proxy server doorgeeft wordt het IP adres van de aanvragen of verzenden meegestuurd. Daarmee is iemand dus totaal niet anoniem, volledig transparant dus. IP adressen zijn te herleiden naar geografische locatie en zelfs, via de internet service provider, naar je PC. Internet service providers wordt soms wel eens gevraagd naar fysieke adressen van een IP aansluiting. Bijvoorbeeld als er van een wetsovertreding sprake is. Door de transparantie van deze proxy servers is dat daarmee geen enkel probleem.

Anonieme Open Proxy servers

Bij dit soort proxy servers wordt er geen IP adres meegestuurd naar de aanvrager of naar het aangevraagde. Hier is iemand dus behoorlijk anoniem bezig. Maar niet helemaal. Zogenaamde ’sniffers’ kunnen het verkeer via zo’n proxy server monitoren en op die manier toch het IP adres te weten komen. Dit wordt door overheden wel gedaan als er mogelijk illegale activiteiten plaats vinden en die ze in de gaten willen houden. Maar ook hackers doen dat wel om op die manier te proberen meer gegevens te achterhalen om ergens ‘in te breken’.

Elite Open proxy servers

Deze open proxy servers worden ook wel ‘high anonymous’ genoemd, ofwel Erg Anoniem. Hierbij worden meerdere (meest anonieme) proxy servers achter elkaar of naast elkaar gebruikt om de gevraagde gegevens te transporteren. Sniffers krijgen het hier pas echt moeilijk. Om dan nog een IP adres te achterhalen moeten ze meerdere proxy servers tegelijkertijd in de gaten houden, het onderlinge verkeer monitoren en bijhouden om op die manier te trachten een IP adres te achterhalen. Dit is een nagenoeg ondoenlijke taak en dat alleen al zou een groot computernetwerk aan monitoringsmachines vereisen. Bovendien worden vaak wisselende Proxy servers gebruikt, en niet steeds dezelfde, en dat maakt het extra lastig, zo niet onmogelijk. In zulke gevallen werken ze als een TOR netwerk doet. Helemaal anoniem is het echter nog niet, omdat sommige proxy servers zo ingesteld kunnen zijn dat ze IP adressen bijhouden. Van Proxy servers in TOR netwerken is bekend dat ze dat niet doen. Tor netwerken zijn daarmee volledig anoniem. Om van een Tor netwerk gebruik te kunnen maken moet eerst een stukje software op een computer geïnstalleerd worden. Zo’n stukje software wordt ook wel een switcher genoemd, omdat men met hiermee een bepaalde open proxy server of servers kan kiezen waarmee men wil werken.

Volledig anoniem surfen

Uit bovenstaande blijkt dan ook dat helemaal anoniem over het internet surfen wel mogelijk is, maar dat dat niet zomaar gaat.
Om dat te doen kan men zich bij een van de TOR netwerken aanmelden en/of de benodigde software installeren.