There are different kind of proxy servers. There are ‘forward proxy servers’ , ‘reverse proxy servers’  and ‘open proxy servers’. OPEN Proxy servers are accessible to everyone. To use a FORWARD proxy server you need to know his name. Most computers in the world are through their Internet service provider in direct connection with a forward proxy server. The name of the server is known by your subscription in your computer.

Once you start the Internet through your browser, you have been dealing with a proxy server. In most cases this is a ‘forward proxy server’.

Geschiedenis internetinternet

In de beginjaren van het Internet praatten we over het WEB als we internet bedoelden. De afkorting WWW wijst daar nog op: World Wide Web (of in het Nederlands: Wereld Wijde Web). Het internet is een beetje te vergelijken met een groot spinnenweb. Alle computers staat via het web met elkaar in verbinding. Op strategische plaatsen kom je servers tegen: proxy servers, die precies weten welke informatie beschikbaar is en waar die dan wel te vinden is. Als ze het zelf niet weten, weten ze wel een server die het wel weet, enzovoort.

Open proxy

Als je anoniem op het Internet wilt surfen moet je een ‘OPEN proxy server’ gebruiken. Eigenlijk is dit een vorm van hacken en dus misschien wel fraude. Maar het is een algemeen verschijnsel en ten dele wordt het geaccepteerd omdat het ook wettelijk nauwelijks aan te pakken is. Er bestaat nu eenmaal geen Internet Politie die jouw computer komt controleren hierop.

Functie proxy server

Wat is nu de functie van een Proxy server. Welnu, zoals eerder aangegeven weten deze computers (want dat zijn de servers gewoon) waar je welke informatie kunt vinden. Tevens hebben ze vaak extra software die fungeert als Firewall om de client computer (jij dus) te beschermen tegen de echte Hackers en dergelijke. Verder slaan ze veel opgevraagde informatie in hun geheugen op zodat die websites of afbeeldingen sneller op jouw scherm verschijnen.

Jij kunt als gewone computergebruiker nooit rechtstreeks met de computer van je buurman via het internet contact maken zonder dat daar een proxy server (of meerdere) bij betrokken is, tenzij je je eigen computer als proxy server instelt, net als je buurman. Zelfs in het bedrijfsnetwerk van je baas (hoe klein ook) staan servers opgesteld of is er ten minste 1 als server ingesteld.

Proxy servers zijn dus niet alleen nuttig maar ook noodzakelijk voor het goed functioneren van het internet.