Disclaimer voor proxy-site.org

Algemeen

BEDRIJF (Kamer van Koophandel ), hierna te noemen BEDRIJF, verleent u hierbij toegang tot proxy-site.org en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door BEDRIJF en derden zijn aangeleverd. BEDRIJF behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op proxy-site.org is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De op proxy-site.org aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van BEDRIJF.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BEDRIJF. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BEDRIJF, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van proxy-site.org op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.